• Theme Joomla - Free and Commercial Joomla Templates, Components and Modules

  • HubStar - Central Hub for Manta Online (Hosting and Domain Services), Theme Joomla (Joomla! CMS Solutions) and Digital Design Media (Site Design and Digital Art Solutions)

Associació | Organització
EspañolValenciàEnglish
Visita realista documentada
¡NUEVO! - En 360º
Para visionarla, pulse sobre la imagen
 

Organitzaciò de l´Associació de sant Jordi

L’Associació està integrada pels associats, persones que amb plena capacitat d’obrar pertanyen a l’entitat per al compliment dels seus fins. Els menors de catorze anys tenen la consideració de protectors.

Els associats que pertanyen a una filà per a prendre part activa en la Festa de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi, tenen la qualitat de festers.

 

Per al seu govern i administració, l’Associació s’estructura en els òrgans següents: a) Assemblea General; b) Junta Directiva; c) Consell.

 

L’Assemblea General, per l’amplitud de fins de l’Associació i la varietat d’associats, és representativa d’aquests i està integrada pels membres següents:

Grup A: amb veu i vot ple:

a) Els membres electes i nats de la Junta Directiva.

b) Els Primers Trons

c) Els Majorals.

Grup B: amb veu, però sense vot:

d) Membres de nomenament de la Junta Directiva

e) Personatges festers.

f) Els Associats Honoraris.

 

LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva representa l’Associació de Sant Jordi, és el seu òrgan executiu, i hi resideix el seu govern i administració.

 

ELS PRIMERS TRONS

El Primer Tro té els màxims deures i drets, autoritat i responsabilitat. Exerceix la representació de la Filà, la coordina i dirigeix.

 

MAJORALS

Els Majorals, amb un total de 14, representen en l’Assemblea els associats, i són elegits per sufragi universal directe de tots els associats, d’acord amb el reglament electoral.

 

ASSOCIATS D’HONOR

Són Associats Honoraris totes aquelles persones a les quals l’Associació, per a premiar mèrits rellevants, haja atorgat un dels títols honorífics següents:

-        Associat d’honor

-        Fester d’honor

-        Conseller

 

PERSONATGES FESTERS

Els personatges festers són representats per persones que s’identifiquen tradicionalment amb el personatge històric que representen i els valors que els rodegen. El xiquet Sant Jordiet està representat per son pare o tutor en l’Assemblea.

 

 

Web nominada en 2011

III Premios Web de Alicante | laverdad.es 

Últimes notícies i comunicats
Àrea privada
Tenim 132 visitants en línia
Visites del contingut : 1674925