• Theme Joomla - Free and Commercial Joomla Templates, Components and Modules

  • HubStar - Central Hub for Manta Online (Hosting and Domain Services), Theme Joomla (Joomla! CMS Solutions) and Digital Design Media (Site Design and Digital Art Solutions)

Associats | Els associats
EspañolValenciàEnglish
Visita realista documentada
¡NUEVO! - En 360º
Para visionarla, pulse sobre la imagen
 

Persones associades

Totes aquelles persones, amb plena capacitat d’obrar, que pertanguen a l’Associació de Sant Jordi per al compliment dels seus fins, tenen la qualitat d’associats. Les persones jurídiques o entitats no podran tenir la qualitat d’associat. Els familiars o persones pròximes podran continuar abonant la quota corresponent als difunts, en concepte de donatiu, que es relacionarà en el registre corresponent de socis històrics. Per a ingressar en l’Associació es requerirà ser presentat per un associat i ser admés per la Junta Directiva.

 

Tenen la consideració de protectors aquells menors de fins a catorze anys inscrits com a tals per aquells que exercisquen la pàtria potestat, i s’adhereixen a l’Associació per a participar en les activitats pròpies de la seua edat i destinades a ells, amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor.

 

La plenitud d’obligacions i de drets correspon a la majoria d’edat. La qualitat d’associat és personal i intransferible.

 

 

 

 

Web nominada en 2011

III Premios Web de Alicante | laverdad.es 

Últimes notícies i comunicats
Àrea privada
Tenim 125 visitants en línia
Visites del contingut : 1674912